sport
Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel Personal Body Center (hierna te noemen: PBC) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PBC garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. PBC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website en inhoud daarvan uitdrukkelijk van de hand. Het gebruik van de website en de inhoud daarvan is voor eigen risico.

Noch PBC, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens PBC, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website.


Links

PBC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt op haar website, voor de privacybescherming op deze websites of voor diensten die hierop worden aangeboden. PBC behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te verwijderen of te beëindigen.


Wijzigingen

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Auteursrecht

PBC heeft het auteursrecht op alle inhoud, teksten, afbeeldingen, filmpjes en grafische elementen van deze website. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PBC is het niet toegestaan om de (informatie op de) website, of enig gedeelte daarvan, commercieel te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of te bewerken.


Uw gegevens en Privacy bescherming

De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt.

Het openbare deel van de website van PBC bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens. Privacygevoelige gegevens zijn afgeschermd op een beveiligde sectie met toegang via persoonsgebonden login en een SSL certificaat.


Medisch advies

De website vervangt in geen geval een medisch consult. (Deze site geeft geen medisch advies). Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt.


Ontwerp

De huisstijl, ontwerp en technische realisatie van de website van PBC zijn ontworpen door DG Graphic Design.

contact
online afspraak
manage your lifestyle
partners
b2b